Peters forvandling

På onsdag 29. mars får vi besøk av Lise Trondsen Sagdahl som skal fortelle om Peters liv og hans møter med den Hellige Ånd. Hun skal deretter snakke om hvordan den hellige ånd kan lede og virke i oss slik sånn den gjorde med Peter.

Det blir tid til samtale og refleksjon, og kveldsmat så klart 🙂

Velkommen skal du være!

Facebookevent her.

Reklamer

Input Worship

Velkommen til Input lovsangskveld! Førstkommende onsdag (22. mars) er du hjertelig velkommen i Trondheim Frikirke fra kl 19.00 🙂
Her vil vi invitere til å nyte stillhet og musikk, med frihet for bønnevandring og bibellesning. En kan disponere kvelden som man vil. Det blir lett servering med kaffe og noe søtt.
Ramme for kvelden:
19.00 – 1. lovsangsbolk
19.30 – Mulighet for Bibellesing, bønnevandring etc.
20.30 – 2. lovsangsbolk
21.00 – Bibellesing, bønnevandring etc. før det etter hvert avsluttes
Hjertelig velkommen til en kveld uten krav. Ettersom Trondheim frikirke er ganske stor, går det helt fint å invitere venner som også liker slike tverrkirkelige avslapningskvelder!🙂
Facebookevent her.

Historisk dypdykk: Judea og Galilea på Jesu tid

På onsdag får vi besøk av Fartein Valen-Sendstad som skal prate om Judea og Galilea på Jesu tid. Han har skrevet boka Palestina på Jesu tid som du kan lese omtalen til under. Dette blir et historisk dypdykk og vi gleder oss masse til å høre hva Fartein har å dele! Han er professor ved Universitetet i Stavanger og har skrevet flere vitenskapelige publikasjoner om spennende tema. Disse kan du finne her. Etter undervisningen blir det mulighet for spørsmål, og selvfølgelig kveldsmat! Velkommen 🙂

Omtale Palestina på Jesu tid
De fleste har et bilde av Palestina på Jesu tid fra søndagsskole og barneskole. Dette omfatter en rekke bilder av naturen, kulturen og livet den gang.

Hvordan var livet i Palestina på Jesu tid? Hvordan levde folk i de store byene og på landsbygda? Hvilke forskjeller var det mellom villaene i Sepphoris og gårdsrommet i Kapernaum?

I boka Palestina på Jesu tid dokumenterer Fartein Valen-Sendstad gjennom nyere forskning at mye i det gamle bildet ikke stemmer. Forfatteren har derfor sett det som mål å få fram vesentlige strukturer i datidens samfunn, i politikk, religion og kultur.

Herodes den store gjorde det avsidesliggende beltet Palestina til et utstillingsvindu for gresk-romersk arkitektur og kultur. Med spade (arkeologi) og tekst (fremfor alt Josefus) kan vi rekonstruere byer, hippodromer, teater og palasser. Det er utfordrende å følge Herodes både som utenrikspolitiker og på hjemmebane, og vi får høre hvordan han på en utmerket måte greide å spille på lag med datidens ledere, men slet med å skape ro og fred i sitt eget hus.

Forskere har hevdet at spørsmålet etter den historiske Jesus er blitt det samme som spørsmålet etter det historiske Galilea. Forfatteren tar denne utfordringen og forsøker å gi et bilde av livet slik det var i Galilea på Jesu tid, samtidig som det trekkes noen linjer i retning den historiske Jesus.

Hentet herfra.

Hvordan snakke med medstudenter om tro?

17078657_10154530659282123_717385428_nEr Jesus en mann det er vanskelig å snakke om? Møter du som regel kommentarer som at han var relevant for mennesker før, men ikke for oss i dag? På onsdag kommer Simon Edwards og underviser oss om hvordan vi lettere kan presentere og snakke om Jesus på en måte som gjør at flere kanskje ser hvordan Bibelens budskap kan være relevant også for mennesker i 2017.

Simon Edwards jobber som apologet (trosforsvarer) ved Ravi Zacharias International Ministries og Oxford Centre for Christian Apologetics. Med utdanning innen jus, økonomi og utdanning, og med erfaring som advokat, argumenterer han for kristen tro på blant annet universiteter, arbeidsplasser og BBC Radio.

//////

Is Jesus a man it is hard to talk about? Do you get comments that he isn’t relevant for us today? This Wednesday Simon Edwards will tell us how we easier can present and talk about Jesus and the christian faith in a way that makes more see that the message the Bible gives us can be relevant also today.

Simon Edwards works as an apologist for Ravi Zacharias International Ministries and Oxford Centre for Christian Apologetics. With separate degrees in law, economics and education, and with experience as a lawyer, he argues for Christian faith in places like universities, workplaces and BBC Radio.