Input 2.5 «Hvordan skal mennesket dømmes?»

Har Gud rett til å dømme oss?
Hvorfor skal Gud dømme oss?
Hvilke kriterier dømmer Gud oss etter: Tro eller gjerninger? Tro og gjerninger? Ingen av delene?
Hvor skal vi tilbringe evigheten? I himmelen? I fortapelsen? På den nye jord?
Blir det et skille i menneskeheten på dommens dag?
 
Onsdag 2. Mai kommer Johannes Selstø til Input for å tale om hvordan mennesket skal dømmes.
 
Johannes var misjonær i Kenya for NLM fra 1981 til 1995. Etter å ha kommet hjem, reiste han for organisasjonen i hjemmearbeidet en tid før han ble kretssekretær i Trøndelag fra 1. januar 1998. 15. august 2005 ble han forsamlingsleder i Betania, Trondheim. Han gikk på misjonsskolen på Fjellhaug og er cand. theol. Han er gift med Klara Irene Selstø. De har tre barn. Han har vært andaktsholder i Over ein open Bibel i Valle Radio.
Link til event på facebook ligger her
Reklamer

Input Worship 25. April

Input Worship er et sted hvor du kan komme og bruke tid med Gud på akkurat den måten du vil. Det er bønnevandring, mulighet for forbønn, lovsang og bønn sammen, eller du kan sitte og slappe av med Gud for deg selv.

Vi ønsker at dette skal være et sted som kan inspirere deg til å bruke tid med Gud i hverdagen og bli bedre kjent med han.

Velkommen!

 

Link til event på facebook her

Input 18.4 «Politikk og samfunnsengasjement»

Hvorfor skal vi som kristne engasjere oss politisk; har vi et ansvar for å engasjere oss i samfunnet? Hvilke saker er det vi særlig bør sette oss inn i, og hvilke konklusjoner kan man trekke i disse sakene?
 
Onsdag 18. April kommer Rolf Kjøde til Input for å tale om politikk og samfunnsengasjement og hvordan vi skal forholde oss til dette som kristne.
 
Rolf Kjøde er tidligere generalsekretær i Normisjon og jobber nå som lærer ved NLA.
 
Etter talen blir det som vanlig sosialt og mat!
Link til event på facebook ligger her

Input 11.4 «Homofilt samliv»

Hva sier bibelen om homofilt samliv, og hvordan skal vi forholde oss til dette?
 
Onsdag 11. April kommer Helge Standal, hovedpastor i Trondheim frikirke for å tale om temaet homofilt samliv. Tidligere har han vært pastor i flere menigheter i Den norske Kirke, blant annet Bydelsmenigheten i Sandnes som han også var med å starte.
 
Kom gjerne litt før for å få noe å drikke og litt sosial mingling!
 
Etter talen blir det mulighet for spørsmål og diskusjon.
Etter talen blir det som vanlig kvelds og mulighet for sosial mingling

 

Link til event på facebook finnes her