Input 18.4 «Politikk og samfunnsengasjement»

Hvorfor skal vi som kristne engasjere oss politisk; har vi et ansvar for å engasjere oss i samfunnet? Hvilke saker er det vi særlig bør sette oss inn i, og hvilke konklusjoner kan man trekke i disse sakene?
 
Onsdag 18. April kommer Rolf Kjøde til Input for å tale om politikk og samfunnsengasjement og hvordan vi skal forholde oss til dette som kristne.
 
Rolf Kjøde er tidligere generalsekretær i Normisjon og jobber nå som lærer ved NLA.
 
Etter talen blir det som vanlig sosialt og mat!
Link til event på facebook ligger her
Reklamer

Input 11.4 «Homofilt samliv»

Hva sier bibelen om homofilt samliv, og hvordan skal vi forholde oss til dette?
 
Onsdag 11. April kommer Helge Standal, hovedpastor i Trondheim frikirke for å tale om temaet homofilt samliv. Tidligere har han vært pastor i flere menigheter i Den norske Kirke, blant annet Bydelsmenigheten i Sandnes som han også var med å starte.
 
Kom gjerne litt før for å få noe å drikke og litt sosial mingling!
 
Etter talen blir det mulighet for spørsmål og diskusjon.
Etter talen blir det som vanlig kvelds og mulighet for sosial mingling

 

Link til event på facebook finnes her

Input Worship 21. Mars

Input Worship er et sted hvor du kan komme og bruke tid med Gud på akkurat den måten du vil. Det er bønnevandring, mulighet for forbønn, lovsang og bønn sammen, eller du kan sitte og slappe av med Gud for deg selv.

Vi ønsker at dette skal være et sted som kan inspirere deg til å bruke tid med Gud i hverdagen og bli bedre kjent med han.

Velkommen!

 

Link til event på facebook her

Input 14.3 «Tro under tvil»

Denne kvelden setter vi fokus på tvil. De fleste kristne tviler av og til, noen tviler ofte og mye. Likevel snakker vi sjelden om tvilen i mange kristne sammenhenger. Hvorfor tviler vi? Hva er egentlig tvil? Og hvordan håndterer vi tvilen når den kommer? Mange tenker at tvil er noe negativt for en troende, men kan den også være en ressurs?
 
Onsdag 14. Mars kommer Tom Arne Møllerbråten til Input for å tale om temaet tvil!
 
Tom Arne er utdannet lektor med hovedfag i kristendom fra Menighetsfakultetet. Han jobber som lærer på Sagavoll Folkehøgskole i Telemark og underviser i apologetikk, kristen tro og tvil og bibelfag. I mange år han vært aktiv i menighetsarbeid knyttet til Den norske kirke, som barne- og ungdomsleder, formidler og musiker.
Blogger, tenk(t)om.bloggspot.no
Skrevet bok om Tro under tvil.
 
Etter talen blir det som vanlig mat og sosialt

Link til event på facebook ligger her

Input 7.3 «Apologetikk»

Hvorfor er apologetikk viktig?
Hvordan kan og skal vi svare på spørsmål om troen vår?
 
Onsdag 7. Mars kommer Peter S. Williams til Input i forbindelse med skepsisuka for å tale om temaet apologetikk.
 
Peter er en kristen filosof og apologet og jobber som professor ved NLA sin skole på Gimlekollen i Kristiansand.
Han har også skrevet flere bøker om temaet apologetikk.
Link til event på facebook ligger her

Input 28.2 «Samtale om alkohol»

Hva sier bibelen om alkohol?
Hvordan skal vi forholde oss til alkohol i student- og arbeidslivet?
Hvordan skal vi forholde oss til alkohol i menighetslivet?
 
Onsdag 28. Februar kommer Myrth Helen Andresen og Audun Grøtta Giske til Input for å snakke om alkohol og hvordan vi skal forholde oss til dette som kristne.
 
Myrth er studentpastor i Salem Trondheim og leder for Impulsbevegelsen i Trondheim. Hun er utdannet innenfor Industriell økonomi og teknologiledelse ved NTNU i Trondheim
 
Audun er lektorstudent i realfag ved NTNU, tidligere svært aktiv i linjeforeningen, blant annet som faddersjef. Er ellers aktiv i kristent ungdomsarbeid i KRIK og Laget
 
Det blir som vanlig mat og sosialt etter undervisningen!
Link til event på facebook her

Input Worship 21. Februar

Input Worship er et sted hvor du kan komme og bruke tid med Gud på akkurat den måten du vil. Det er bønnevandring, mulighet for forbønn, lovsang og bønn sammen, eller du kan sitte og slappe av med Gud for deg selv.
 
Vi ønsker at dette skal være et sted som kan inspirere deg til å bruke tid med Gud i hverdagen og bli bedre kjent med han.
 
Velkommen!
 
Event på facebook her

Årsmøte og workshop om Inputs framtid 14. februar

Onsdag 14. februar kl 19 inviteres alle unge voksne som kjenner på en tilhørighet til Input og/eller Trondheim Frikirke til en samling hvor temaet vil være framtiden for arbeidet. Flere av de som nå sitter i styret planlegger å gi seg til sommeren og det foreligger foreløpig ikke et styre til å ta over. Sammenholdt med litt varierende oppmøte på arrangementene i høst ønsker vi derfor å legge til rette for en samling hvor veien videre kan diskuteres. I flere år har vi vært en gjeng som har brent for god og innholdsrik undervisning om kristen tro og rene lovsangskvelder men det er ikke gitt at visjonen og tanker om uttrykksform deles av de som eventuelt måtte overta stafettpinnen. Det er heller ikke gitt at arbeidet vil fortsette dersom ingen kjenner på et kall og en «drive» til å overta stafettpinnen.

Vi skal ikke male fanden på veggen over situasjonen men per nå er framtiden til arbeidet litt uviss. Vi i styret ser på dette som en mulighet til å stikke fingeren i jorda, dele våre tanker med folk i miljøet og innhente feedback fra dere. Og vi har alltid tro på en Gud med en større plan for de unge voksne i Trondheim by og Trondheim Frikirke.

I tillegg til prat om framtiden blir det avholdt årsmøte for Input.

I vanlig Input-stil blir det servert middag/kveldsmat.

Vel møtt!