Podcast

Vi prøver å få tatt opp alle talene som er på Input på Podcast. Disse kan du finne på iTunes sammen med de andre talene fra Trondheim Frikirke.

Gå inn her og let fram taler med tittel Input – dato – – taler + tema -. Du kan også laste ned talene som mp3-fil fra Trondheim Frikirkes side her. Du må navigere deg gjennom semestrene og også her lete etter taler med tittel Input – dato – – taler + tema -.

Ta konakt med Bjarte på mail hvis du savner noe, så skal vi hjelpe deg med å finne det!

Reklamer